เต็นท์พับได้

การจัดกิจกรรมกลางแจ้งใด ๆ ก็ตาม ทีมผู้จัดงานควรจัดสรรพื้นที่ร่มรองรับผู้ร่วมงานอย่างเพียงพอ ณ เวลาหนึ่งที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น ความรุนแรงของแสงแดดมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการหลบเข้าร่มแน่นอน หากเตรียมการไม่เพียงพอต่อจำนวนคนแล้ว คำตำหนิถึงความไม่พร้อมต่าง ๆ จะติดตามมาหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทีมจัดงานมาก ๆ เสมือนถูกดิสเครดิต ถูกทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน ดังนั้นการเตรียมอุปกรณ์เผื่อเหลือยังดีกว่าขาดอุปกรณ์ที่ต้องการ หากท่านพะวงว่าการหาเต็นท์มาสำรองไว้จะสิ้นเปลืองทั้งเงินและแรงงาน ก็ควรมองหาเต็นท์พับได้มาเตรียมพร้อมไว้ อุปกรณ์ชิ้นนี้มีราคาที่ถูกและสามารถใช้งานได้ทันทีไม่เปลืองแรง