สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

|
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากว่าดอยอ่างขางนั้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของธรรมชาติ หรือการเที่ยวชมไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และที่ดอยอ่างขางแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งชมดอกซากุระเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากอีกด้วย