บุหรี่

|
สูบบุหรี่ เสี่ยง 9 โรคร้าย

กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกามีรายงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 แล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคร้ายอื่นๆ หลังจากนั้นก็มีหลุกฐานเพิ่มเติมของการก่อสาเหตุโรคร้ายจากบุหรี่มาเป็นระยะ ในปีพ.ศ.2557 นี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปี มีรายงานจากแพทย์ทรงคุณวุฒิจากอเมริกาฉบับใหม่ที่รองรับ 9 โรคร้ายว่าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น ได้แก่โรคต่อไปนี้