ที่นอน

ที่นอน คือ สิ่งจำเป็นที่มีความสำคัญอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตของมนุษย์ เพื่อใช้ในการนอนหลับซึ่งเป็นเวลามากถึงหนึ่งในสามของการดำรงชีวิต สมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์เริ่มรู้จักการนำเอาสิ่งรอบตัว เช่น หญ้าแห้ง เศษใบไม้ หรือเปลือกไม้ มาปูลาดบนพื้นเพื่อทำเป็นที่นอน ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา นำเอาหนังสัตว์ที่ล่าได้นำมารองอีกชั้นเพื่อความสบาย ต่อมาเมื่อ ถึงยุคใหม่มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น จึงได้นำผลิตผลจากต้นนุ่นนำมาปั่นและทำเป็นใยนุ่น นำมายัดเข้ากับเนื้อผ้าชั้นดีที่นิยม คือ ผ้าไหม ให้หนาพอประมาณเพื่อความนุ่มสบายและรองรับกับสรีระของร่างกาย