สูบบุหรี่ เสี่ยง 9 โรคร้าย

สูบบุหรี่ เสี่ยง 9 โรคร้าย  สูบบุหรี่ เสี่ยง 9 โรคร้าย cigarette ban

กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐอเมริกามีรายงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2507 แล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคร้ายอื่นๆ หลังจากนั้นก็มีหลุกฐานเพิ่มเติมของการก่อสาเหตุโรคร้ายจากบุหรี่มาเป็นระยะ ในปีพ.ศ.2557 นี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปี มีรายงานจากแพทย์ทรงคุณวุฒิจากอเมริกาฉบับใหม่ที่รองรับ 9 โรคร้ายว่าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่น ได้แก่โรคต่อไปนี้

– มะเร็งตับ : ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำหนักลด เบื่ออาหาร จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้องตลอดเวลา ท้องบวมขึ้น หายใจลำบาก ตัวเหลือง ตาเหลือง คลำได้ก้อนที่บริเวณตับ อาการของผู้ป่วยจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว

– มะเร็งลำไส้ : อาการคือจะมีเลือดปนมาในอุจจาระ ปวดถ่ายอุจจาระบ่อย อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไป มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ลำไสอักเสบเรื้อรัง ปวดมวนท้อง อาจคลำได้ก้อนในช่องท้อง น้ำหนักลดโดยไม่ทราบเหตุ อาจมีอาการซีด อ่อนเพลีย และน้ำหนักตัวลดผู้ป่วยบางรายอาจมาด้วยอาการของลำไส้อุดตัน

– วัณโรค : การเป็นวัณโรคมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพิ่มขึ้นจากการสูบบุหรี่หรือสูดควันบุหรี่ มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และยังทำให้วัณโรคกลับมาเป็นใหม่มากขึ้น
– เบาหวาน : การสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในผู้ใหญ่มากถึง 30-40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

– จอตาเสื่อม : โดยอาการจะมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น

– เพดานปากแหว่งแต่กำเนิด : หากผู้เป็นมารดาสูบบุหรี่ จะเพิ่มโอกาสที่ทารกในครรภ์มีอาการผิดปกติ เช่น เพดานแกแหว่งแต่กำเนิด เป็นต้น
– โรครูมาตอยด์รวมถึงภาวะภูมิต้านทานร่างกายลดลง

– โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกจากการได้รับควันบุหรี่ของผู้อื่น

– การตั้งครรภ์นอกมดลูก

ดูจากรายการแล้วเป็นโรคที่ใครๆก็ไม่อยากเป็นทั้งนั้น การสูบบุหรี่มีผลเสียทั้งกับร่างกายเราเองและส่งผลถึงผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นเลิกบุหรี่กันดีกว่านะคะ