สร้างทุนชีวิตก่อนเรียนจบ

เวลาเป็นของมีค่า หากคุณปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆ จนเวลาล่วงเลยไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิต ไม่ได้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ได้เริ่มลงทุนเพื่อความมั่นคงของชีวิต ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน การที่คุณเริ่มวางแผนทั้งด้านการงานและการเงินให้กับชีวิตคุณเอง ยิ่งเร็วเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาก็ยิ่งจะเร็วล้ำหน้าคนอื่นที่มัวแต่เที่ยวเล่น ติดเกมส์ ปล่อยให้ชีวิตลอยไปลอยมาแล้วแต่ว่าโชคชะตาจะพาไปทางไหน กว่าจะรู้ตัวอายุก็มากแล้ว

สร้างทุนชีวิตก่อนเรียนจบ 9299 14Jul2014380810 1

หลายคนจึงต้องทนทำงานที่ไม่ชอบ ทนทำงานที่แค่ได้เงินมาเลี้ยงชีวิต ยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นเรี่ยวแรงที่เคยมีก็ถดถอยลงไป แต่ก็ยังต้องทำงานไม่ได้พักผ่อนเพราะยังต้องกินต้องใช้ ฉะนั้นในวัยที่คุณกำลังมีเรี่ยวแรง มีพลังทางความคิด ความอ่านที่แล่นฉิว ลองแบ่งเวลาสักเล็กน้อยต่อวัน ต่อสัปดาห์ มาวางแผนชีวิต เพิ่มความขยัน ลองหางานที่คุณถนัด มีทักษะความชำนาญ

ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยคุณได้มากในเวลาที่ต้องไปใช้ชีวิตในวัยทำงาน ที่สำคัญคุณอาจจะมีเงินทุนสักก้อนหนึ่ง ไว้สำหรับลงทุนทำธุรกิจ ลงทุนในหุ้น ในอสังหาริมทรัพย์ หรือนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

งานที่คุณสามารถทำได้นอกจะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ใช้แรงงานแลกกับเงินแล้ว งานประเภทงานการกุศล ช่วยงานโรงเรียน รับอาสาทำงานให้กับคุณครู ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ไขปัญหา ได้เพิ่มพูนทักษะและความชำนาญในสิ่งที่คุณถนัด อย่างเช่น คนที่ชอบเล่นดนตรีอาจไปเข้าชมรมดนตรีเพื่อพบปะเพื่อนๆ ที่ชอบเล่นดนตรีเหมือนกัน จนอาจได้รวมเป็นวง รับงาน หรือเข้าประกวด ดังนั้นงานอดิเรก งาน Part Time จะช่วยเปิดโอกาสให้คุณได้ทำในสิ่งที่รัก จนอาจกลายเป็นอาชีพในอนาคตได้