การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV

การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV นั้นมีสองแบบด้วยกัน คือการเปิดปิดแบบด้วยมือเราเอง หรือแบบแมนนวล ไอริส (Manual Iris) โดยจะมีการเปิดปิดรูรับแสงของกล้องวงจรปิดนั้น บริเวณขนาดรูรับแสงของตัวควบคุมงานให้สามารถปรับรับแสงได้ โดยกล้องวงจรปิดชนิดดังกล่าว จะต้องเป็นกล้องวงจรปิดระบที่มีสวิทส์เปิดปิดได้เท่านั้น เพราว่ามันจะสามารถปรับรับแสงได้

การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV 1333279990

ส่วน การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Auto Iris) หรือ ออโตไอริส เป็นการจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้มีการเปิดรับแสงแบบออโตเมติค โดยความเข้มของสัญญาณนั้นจะแตกต่างกันไป ซึ่งเลนส์ต่างๆนั้นจะมีการทำงานคล้ายมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากๆ เรียกว่า Galvanometer)โดยมันสามารถปรับรับแสงได้เองแบบออโตเมติค โดย จะมีตัวจ่ายไฟที่กล้องวงจรปิด และสามารถทำงานผ่าน กัลวานอมิเตอร์ได้โดยตรง ทำให้มีความสะดวกสบายมากกว่า

การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV เราสามารถเลือกใช้เลนส์การรับแสงได้ ไม่ว่าะจะเป็นการรับแสงแบบ วีดีโอไทป์ Video Type หรือ DC Type ดีซีไทป์ ก็ตาม ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากคู่มือที่ได้มากับกล้องนั้นๆ และหากนำเอากล้องวงจรปิดและการทำงานของ การเปิด-ปิด ม่านรับแสง (Iris) ของเลนส์กล้องวงจรปิดไปทำงานผิดประเภทด้วยแล้วอาจจะทำให้กล้องไม่ทำงาน และมีอายุการใช้งานที่ต่ำได้ ดังนั้นคุณเลือกกล้องวงจรปิดที่มี การเปิด-ปิด ม่านรับแสงของกล้องวงจรปิด CCTV ที่มีทั้งแบบ Maunal-Irsi และ Auto-Iris เพือความสะดวกสบายในการควบคุมและการใช้งานของรูรับแสงของกล้อง