กว่าจะเป็นที่นอนยางพารา

ที่นอน คือ สิ่งจำเป็นที่มีความสำคัญอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตของมนุษย์ เพื่อใช้ในการนอนหลับซึ่งเป็นเวลามากถึงหนึ่งในสามของการดำรงชีวิต สมัยดึกดำบรรพ์มนุษย์เริ่มรู้จักการนำเอาสิ่งรอบตัว เช่น หญ้าแห้ง เศษใบไม้ หรือเปลือกไม้ มาปูลาดบนพื้นเพื่อทำเป็นที่นอน ต่อมาเมื่อมีการพัฒนา นำเอาหนังสัตว์ที่ล่าได้นำมารองอีกชั้นเพื่อความสบาย ต่อมาเมื่อ ถึงยุคใหม่มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้น จึงได้นำผลิตผลจากต้นนุ่นนำมาปั่นและทำเป็นใยนุ่น นำมายัดเข้ากับเนื้อผ้าชั้นดีที่นิยม คือ ผ้าไหม ให้หนาพอประมาณเพื่อความนุ่มสบายและรองรับกับสรีระของร่างกาย

กว่าจะเป็นที่นอนยางพารา 70gpr1

ต่อมาเมื่อมีผลมีผลวิจัยเกี่ยวกับผลเสียของที่นอนเนื่องจากที่นอนนุ่นมีผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเกิดจากใยนุ่น และ นุ่นเป็นแหล่งอาศัยของ ตัวไรฝุ่น ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจ รวมถึง โรคผิวหนังอีกด้วย ประกอบกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการคิดค้น การนำเอาวัสดุต่างๆมาผสมผสานและพัฒนาเพื่อผลิตที่นอนหลากหลายชนิด เช่น ที่นอนใยมะพร้าว ที่นอนฟองน้ำ ที่นอนสปริง ในปัจจุบันที่นอนที่เป็นที่นิยมอย่างมากอีกชนิดหนึ่ง คือ ที่นอนยางพารา

ที่นอนยางพารา เป็นที่นิยมจากผู้บริโภคอย่างมากในปัจจุบัน เพราะด้วยอายุการใช้งานที่นานถึง 30 ปี ซึ่งขึ้นกับคุณภาพยางพาราที่นำมาเป็นวัสดุในการผลิต รวมถึงคุณสมบัติของเนื้อยางพาราที่สามารถรองรับสรีระได้อย่างดีเนื่องจากเป็นที่นอนที่ลดแรงกดทับจากที่นอนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเวลาขยับตัวหรือโยนตัวจะไม่เป็นการรบกวนคนที่นอนข้างๆ ซึ่งที่นอนยางพาราจะช่วยให้หลับลึกและตื่นเช้าขึ้นมาอย่างสดชื่น จึงเป็นที่นอนอีกหนึ่งตัวเลือกทีดีของผู้บริโภค